131. Hur länge har Hälsans stig funnits?

Hur länge har Hälsans stig funnits?   Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den Irländska hjärtfonden. Slí na Sláinte betyder ”stigen till hälsa” och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdom. I Sverige...

130. Vad är ett ”långsambeteende”?

Vad är ett “långsambeteende”?   Långsambeteende kan vara ett sätt att lura kroppen att sänka stressen. Genom att medvetet göra någonting långsamt tror kroppen att du inte är stressad. Exempel kan vara att stanna vid övergångsstället fast det är grönt...

129. Är förmaksflimmer en vanlig sjukdom?

Är förmaksflimmer en vanlig sjukdom?   Ja! Förmaksflimmerär en av våra folksjukdomar och uppskattas drabba ungefär 5–10% av befolkningen över 75 år. Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret? Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra...

128. Kan du stänga av negativa tankar?

Kan du stänga av negativa tankar?   Det är svårt att stänga av negativa tankar. Ett sätt kan vara att istället medvetet välja positiva tankar som du vill tänka. När du tänker fler positiva tankar får de negativa mindre utrymme. Utmana dig själv med dagens fråga!...

127. Drabbar sarkoidos alltid lungorna?

Drabbar sarkoidos alltid lungorna?   Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna. Men förändringar kan förekomma också i andra organ. Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret? Varje dag kommer en ny fråga som handlar om...